Agenda 01.06.21 | 08:30

Festival UK* 2022 Panel


Chair:
Rebecca Gould


Agenda

Welcome & Introductions


Introduction to Festival UK 2022 with members of the Wales Festival team


Claire Doherty

Creative Director, Collective Cymru (project led by National Theatre Wales for Festival UK* 2022)


Lorne Campbell

Artistic Director, National Theatre Wales


Gethin Evans

Artistic Director, Theatr Fran Wen


Gerwyn Evans

Deputy Director, Creative Wales


Jenny Daly

Head of Stakeholder Engagement, Festivals and Seasons at British Council


Discussion and Questions


Any other Business


Thanks to the Eisteddfod or hosting this meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Joining link below.

Panel Festival UK* 2022

Cadeirydd: Rebecca Gould


Agenda

Croeso a Chyflwyniadau

Cyflwyniad at Festival UK 2022 gydag aelodau tîm Cymru 

Claire Doherty

Cyfarwyddwr Creadigol, Collective Cymru (prosiect dan arweiniad Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer Festival UK* 2022)

Lorne Campbell

Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Genedlaethol Cymru

Gethin Evans

Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Fran Wen


Gerwyn Evans

Dirprwy Cyfarwyddwr, Creative Wales


Jenny Daly

Pennaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Gŵyliau a Thymhorau yn British Council

Trafodaeth a Chwestiynau


Unrhyw fater arall

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Linc i ymuno isod.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021