Agenda 02.06.21 | 16:30

The Anti-Racism Toolkit

Chair: Louise Miles-Payne

Agenda

Welcome and Introductions

Unlock – The Anti-Racism Toolkit

Amanda Parker
Inc Arts
 
Any other business

Thanks to the Eisteddfod for hosting this meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Joining link below.

Pecyn Cymorth Gwrth-Hiliaeth


Cadeirydd:
Louise Miles-Payne

Agenda
Croeso a Chyflwyniadau


Unlock – The Anti-Racism Toolkit

Amanda Parker
Inc Arts
 
Unrhyw fater arall


Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Linc ymuno isod.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021