Mercher 03 Mawrth・ Wednesday 03 March
16:30-17:30

Gwybodaeth ymuno ・ Joining details

Cadeirydd ・Chair
Lleucu Siencyn (Llenyddiaeth Cymru・ Literature Wales)

Agenda
Croeso a Chyflwyniadau ・ Welcome and Introductions

Fforwm Agored ・ Open Forum
Cyfle i drafod a rhannu unrhyw fatherion a phynciau sy’n ymwneud â’r sector greadigol ・ Opportunity to discuss and share issues and topics relating to the creative sector

Unrhyw fater arall / Any other business

Cyfieithiad Cym-Saes ar gael ・ Welsh-Eng simultaneous translation available
Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod・Thank you to the Eisteddfod for hosting the meeting