Mercher 03 Mawrth・ Wednesday 03 March
08:30-09:30

Gwybodaeth ymuno・ Joining details

Cadeirydd ・Chair
Rhian Hutchings (Operasonic)

Cydweithredu yng Nghasnewydd ・ Newport Collaborations
#artsnewydd

Agenda
Croeso a Chyflwyniadau ・ Welcome and Introductions

Cydweithredu yng Nghasnewydd: Cyflwyniadau a Thrafodaeth ・ Collaboration in Newport: Presentations and Discussions

Unrhyw fater arall / Any other business

Cyfieithiad Cym-Saes ar gael ・ Welsh-Eng simultaneous translation available
Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod・Thank you to the Eisteddfod for hosting the meeting