Agenda 14.04.21 | 08:30

On freelancers and freelancing

 

Chair: Laura Drane

 

Agenda

Krystal Lowe
Kokoro Arts
Cultural Freelancers Wales
Report 
Atlas Cymru

 

Sarah Hemsley-Cole
SC Productions
We Make Events Cymru

 

Adele Thomas
Freelance Director
Freelancers Make Theatre Work

 

Manon Eames
Writer, Wales co-chair of Writer’s Guild of Great Britain, freelancer and Public Sector Pledge

 

New research reveals scale of crisis affecting creative freelancers (by Centre for Cultural Value)

 

AOB

Angharad Muir Davies from YPIA

 

Thank you to the Eisteddfod for hosting the meeting. Please check your inbox for the joining link.

Ar weithwyr a gwaith llawrydd

 

Cadeirydd: Laura Drane

 

Agenda

Krystal Lowe
Kokoro Arts
Cultural Freelancers Wales
Adroddiad 
Atlas Cymru

 

Sarah Hemsley-Cole
SC Productions
We Make Events Cymru

 

Adele Thomas
Cyfarwyddwr llawrydd
Freelancers Make Theatre Work

 

Manon Eames
Ysgrifennwr, cyd-gadeirydd Writer’s Guild of Great Britain dros Gymru, person llawrydd a Public Sector Pledge

 

Ymchwil newydd yn datgelu graddfa’r argyfwng sy’n effeithio ar bobl lawrydd creadigol (gan Centre for Cultural Value)

 

Unrhyw Fater Arall

Angharad Muir Davies from YPIA

 

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Defnyddiwch y linc ymuno yn yr ebost os gwelwch yn dda.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021