Agenda 07.07.21 | 08:30

Connect and Flourish

Chairs: Deborah Keyser & Lis McClean


Agenda

Welcome and Introductions

 

Verges of the Rheidol

Zoe Quick, Alice Briggs, Siân Stacey

Maharaja . Pont . Bridge

Fadhili Maghiya, Sub-Sahara Advisory Panel

Circus Village

Alison Woods, NoFit State

Consortiwm Cymraeg

Lis Mclean, Theatr Soar

Tapestri

Deborah Keyser, Tŷ Cerdd – Music Centre Wales

Q&A

Any other business

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Cysylltu a Ffynnu

Cadeiryddion: Deborah Keyser & Lis McClean


Agenda

Croeso a Chyflwyniadau

 

Ymylon y Rheidol

Zoe Quick, Alice Briggs, Siân Stacey

Maharaja . Pont . Bridge

Fadhili Maghiya, Sub-Sahara Advisory Panel

Pentref Syrcas

Alison Woods, NoFit State

Consortiwm Cymraeg

Lis Mclean, Theatr Soar

Tapestri

Deborah Keyser, Tŷ Cerdd – Music Centre Wales

                               
Holi ac Ateb

Unrhyw fater arall

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021