Agenda 09.06.21 | 08:30

An open conversation with Arts Council Wales

With: Nick Capaldi & Phil George
Chair:
Matthew Gough

Agenda

Welcome & Introductions


An open conversation with Nick Capaldi and Phil George of Arts Council Wales

Questions

Any Other Business

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. The joining link can be found below. Welsh-English simultaneous translation available.

Sgwrs agored gyda Chyngor Celfyddydau Cymru

Gyda: 
Nick Capaldi & Phil George

Cadeirydd: Matthew Gough

Agenda
Croeso a Chyflwyniadau

Sgwrs agored gyda Nick Capaldi a Phil George o Gyngor Celfyddydau Cymru

Cwestiynau

Unrhyw Fater Arall


Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Mae’r linc i ymuno ar gael isod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021