Agenda 12.05.21 | 08:30

Post-Election Debrief

 

Chairs: Leo Thomson & Rebecca Gould 


Agenda

Post-election debrief

 

Ideas for future engagement

 

An opportunity to share information on test events and plans for re-opening 

 

Any other business

Freelancer Fund Meeting

Update from Wales Culture Alliance

 

Please check your inbox for the joining link. 
Thank you to the Eisteddfod for hosting the meeting 

Trafodaeth Ôl-Etholiad

Cadeirydd:
Leo Thomson & Rebecca Gould

 

Agenda

Trafodaeth ôl-etholiad

 

Syniadau am ymgysylltu yn y dyfodol

 

Cyfle i rhannu gwybodaeth ar ddychweliad cynulleidfaoedd i ddigwyddiadau byw a chynlluniau i ail-agor

 

Unrhyw fater arall

Cyfarfod Cronfa Llawrydd
Diweddariad gan Gynghrair Diwylliant Cymru

 

Defnyddiwch y linc ymuno yn yr ebost os gwelwch yn dda. Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021