Agenda 14.04.21 | 08:30

Open Forum

Chair: Matthew Gough & Rhian Hutchings

Agenda

Welcome & Introductions

 

Reflecting on commitments to change, co-creation and shared learning

 

Open space – an opportunity to share and discuss

 

Ideas for future sessions

 

AOB

 

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting

Fforwm Agored

Cadeirydd: Matthew Gough & Rhian Hutchings

 

Agenda

Croeso & Chyflwyniadau

 

Adlewyrchu ar ymrwymiadau i newid, cyd-greu a dysgu ar y cyd

 

Agored – cyfle i rhannu a thrafod

 

Syniadau am sesiynau’r dyfodol

 

Unrhyw fater arall

 

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021