Agenda 14.07.21 | 08:30

What Next? North Wales Takeover discussing Conwy County Borough Council’s new Culture Strategy 2021 – 2026

Chair: Iwan Williams

Agenda

Welcome and Introductions
Iwan Williams, Ffiwsar

Conwy County Borough Council’s new Culture Strategy 2021-2026
Sarah Ecob, Head of Economy & Culture, CCBC
Ann Williams, Section Head: Culture and Information, CCBC
Neil Paterson, OneDay 

Q&A from attendees

Any Other Business

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Gogledd Cymru yn meddiannu gyda Strategaeth Diwylliant newydd Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy 2021-26


Cadeirydd: Iwan Williams


Agenda

Croeso a Chyflwyniadau 
Iwan Williams, Ffiwsar

Strategaeth Diwylliant 2021-2026 newydd Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy
Sarah Ecob, Pennaeth Economi & Diwylliant, CCBC 
Ann Williams, Pennaeth Adain: Diwylliant a Gwybodaeth CCBC
Neil Paterson, OneDay

Cwestiynnau a thrafodaethau

Unrhyw Fater Aralll


Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021