Mercher 17 Mawrth・ Wednesday 17 March
08:30-09:30

Gwybodaeth ymuno・ Joining details

Cadeirydd ・Chair
Rhian Hutchings (Operasonic)

Eiriol dros gerddoriaeth mewn byd ôl-cofid・ Advocating for music in a post-covid world 

Agenda
Croeso a Chyflwyniadau ・ Welcome and Introductions

Perfformiad ar y delyn gan Megan Morris ・ A performance on the harp from Megan Morris

Cyflwyniadau ar y pwnc ‘eiriol dros gerddoriaeth mewn byd ôl-cofid’ gan…・ Presentations on the topic of ‘advocating for music in a post-covid world’ from…

Trafodaeth ・ Discussion

Unrhyw fater arall ・ Any other business

Cyfieithiad Cym-Saes ar gael ・ Welsh-Eng simultaneous translation available
Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod・Thank you to the Eisteddfod for hosting the meeting