Agenda 16.06.21 | 08:30 & 16:30

Both sessions will explore the same topics, with further opportunity to ask questions and discuss in the afternoon session.

Re-imagining International Work

Co-chairs: Alison Woods, NoFit State & Eluned Haf, Wales Arts International

Agenda

Welcome & Introductions


Reflecting on the current challenges and re-starting international work

Re-imagining international work, cultural appropriation and consent

1. Climate crisis and international work
2. Vanity projects and cultural expropriation
3. The cultural contract, wellbeing goals and international collaborations


WAI update on
Arts Infopoint UK and the International Opportunities Fund


Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Mi fydd y ddau sesiwn yn archwilio’r un pynciau, gyda cyfleoedd am gwestiynau a thrafodaeth pellach yn sesiwn y prynhawn.


Ail-ddychmygu Gwaith Rhyngwladol

Cyd-cadeiryddion: Alison Woods, NoFit State & Eluned Haf, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Agenda

Croeso & Chyflwyniadau


Myfyrio ar heriau cyfredol ac ail-ddechrau gwaith rhyngwladol


Ail-ddychmygu gwaith rhyngwladol, priodoli a chydsynio diwylliannol

1. Argyfwng hinsawdd a gweithio’n rhyngwladol 
2. Prosiectau oferedd a difeddiannu diwylliannol
3. Y contract diwylliannol, nodau llesiant a chydweithrediadau rhyngwladol


Diweddariad CRC ar
Wybodfan Celf y DU a Chronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021