Agenda 19.05.21 | 08:30

Joint session with What Next? UK

On Culture and Devolution


Chair:
Briana Pagado


Agenda

Welcome


May elections: What did they change?
Rosie Luff (Google + What Next?) takes us through the implications of recent elections on the UK


Devolution: Politics, policy and culture
Exploring the political and policy context for arts and cultural education in Wales, Scotland and Northern Ireland and discuss what the similarities and differences are.


Dr Walter Ariel Brooks
 

Head of Education, British Council Wales


Joan Parr

Interim Director, Arts and Engagement, Creative Scotland


Stefano Pozzi

Assistant Director, Ebacc and Arts Unit, Department of Education (England)


Anne Appelbaum

Director, Children and Young People, Arts Council England


Marie O’Donoghue

Education Authority Northern Ireland


Discussion and questions

Any other business


Please check your inbox for the joining link.

Sesiwn ar y cyd gyda What Next? DU
Ar ddiwylliant a datganoli


Cadeirydd: 
Briana Pagado


Agenda


Croeso 

Etholiadau mis Mai: Beth newidiodd?

Rosie Luff (Google + What Next?) yn tywys ni trwy oblygiadau’r etholiadau diweddaraf ar y DU ・ 


Datganoli: Gwleidyddiaeth, polisi a diwylliant

Archwilio cyd-destun gwleidyddol a pholisiau addysg diwylliant a’r celfyddydau yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon gan drafod y gwahaniaethau a’r pethau tebyg 

Dr Walter Ariel Brooks Pennaeth Addysg, British Council Cymru


Joan Parr

Cyfarwyddwr Interim, Celfyddydau ac Ymgysylltu, Creative Scotland

Stefano Pozzi

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, EBacc ac Uned Celfyddydau, Department of Educatio (Lloegr)

Anne Appelbaum

Cyfarwyddwr, Plant a Phobl Ifanc, Arts Council England


Marie O’Donoghue

Education Authority Northern Ireland


Trafodaeth a chwestiynau


Unrhyw fater arall

Defnyddiwch y linc ymuno yn yr ebost os gwelwch yn dda.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021