Agenda 21.04.21 | 08:30

Continuing the conversation: Reflecting on commitments to change, co-create and shared learning

 

Chair: Matthew Gough

 

Agenda

Welcome and introductions

 

An open discussion exploring…

  • Safeguarding and supporting marginalised staff when diversifying the workforce
  • Negotiating an organisational culture that supports and sustains equitable change
  • Conversations that allow us to discuss what we don’t know, and need support with

 

Any other business

 

Please check your inbox for the joining link. Welsh-English simultaneous translation available.

 

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting.

Parhau’r trafodaeth: Adlewyrchu ar ymrwymiadau i newid, cyd-creu a dysgu ar y cyd

 

Cadeirydd: Matthew Gough

 

Agenda

Croeso a chyflwyniadau

 

Trafodaeth agored yn archwilio…

  • Diogelu a chefnogi staff ar y cyrion wrth gyflogi pobl o gefndiroedd amrywiol
  • Creu diwylliant o fewn sefydliad sy’n cefnogi a chynnal newid a chydraddoldeb
  • Sgyrsiau sy’n ein galluogi i drafod beth nad ydym yn gwybod, a pha gymorth sydd ei hangen

 

Unrhyw fater arall

 

Defnyddiwch y linc ymuno yn yr ebost os gwelwch yn dda. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael.

 

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021