Agenda 21.07.21 | 08:30

Natural Resources Wales: Conversations with the Cultural Sector


Chair: Lleucu Siencyn


Agenda


Introductions

Lleucu Siencyn, Literature Wales


Natural Resources Wales: Conversations with the Cultural Sector – introduction and discussion

Rosie Strang, Agriculture Wales www.articulture-wales.co.uk

Joseph Roberts, Natural Resources Wales


Q&A from attendees


Any other Business

 

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sgyrsiau gyda’r Sector Diwylliannol 


Cadeirydd: Lleucu Siencyn


Agenda


Cyflwyniadau

Lleucu Siencyn, Llenyddiaeth Cymru


Cyfoeth Naturiol Cymru: Sgyrsiau gyda’r Sector Diwylliannol – cyflwyniad a thrafodaeth

Rosie Strang, Agriculture Wales www.articulture-wales.co.uk

Joseph Roberts, Cyfoeth Naturiol Cymru


Cwestiynnau a thrafodaethau 


Unrhyw Fater Aralll 


Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021