Ymunwch yma Join here

Cadeirydd/Chair: Ffion Glyn & Laura Drane

Gyda/with: What Next? Cymru meeting support

Mae cyfieithiad cydamserol Cymraeg-Saesneg ar gael yn y cyfarfod yma. Mae croeso i chi ddefnyddio’r ddwy iaith yn ystod y cyfarfod ac yn y blwch sgwrsioThis meeting has Welsh-English simultaneous interpretation. You’re welcome to use both languages during the meeting and in the chat box.
 

Croeso ・ Welcome

Gofynion manifesto’r Senedd gyda Siân Gwenllian AS ・ Siân Gwenllian MS on our Senedd manifesto asks:
Fersiwn Cymraeg  English version

Owen Evans
Prif Swyddog Gweithredol S4C ・ S4C Chief Executive Officer

Unrhyw beth arall ・ AOB

– Diweddariad ar waith marchnata a chyfathrebu WN? Cymru gan Catrin Morris ・ Update on marketing and communications work for WN? Cymru by Catrin Morris.
Diolch yn fawr iawn i CCC/ACW, gronfa Sharing Together fund. 


– Dydd Gwyl Dewi 2021 St David’s Day 

Gwyl 2021 

– Dewch i Ddadlau: Ffug Etholiad i Bobol Ifanc It’s Debatable: A Mock Election Event

Digwyddiad misol newydd Caerdydd Creadigol Creative Cardiff new monthly event