Gwybodaeth ymuno  ・ Joining  information

Sefydlu Mudiad Cymunedol ar gyfer Cymru Establishing a Community Movement for Wales 

Croeso ・ Welcome

Cyflwyniad gan・Presentation by
Ceri Cunnington & Selwyn Williams – Cwmni Bro Ffestiniog
Holiadur Mudiad Cymunedol Cymru ・ Community Movement Cymru Questionnaire

Trafodaeth ・ Discussion

Unrhyw fater arall / Any other business
Digwyddiad Clwstwr ・  Clwstwr Event
Galwad Agored Clwstwr ・  Clwstwr Open Call

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod・Thank you to the Eisteddfod for hosting the meeting