Agenda 14.04.21 | 08:30

Weston Jerwood Creative Bursaries


Chair:
Lleucu Siencyn, Literature Wales


Support:
Deborah Keyser, Tŷ Cerdd & Caroline O’Neill, Rhondda Cynon Taff County Borough Council


Agenda

Welcome and Introductions


Introduction to the Weston Jerwood Creative Bursaries


Della Hill-Katso

Creative Lead, Literature Wales & Former WJCB Fellow


Kiddus Murrell
WJCB Fellow, Tŷ Cerdd
& Deborah Keyser


Kyle Stead
 WJCB Fellow, RCTCBC 

& Caroline O’Neill


Gavin Richards
WJCB Fellow, Theatr Genedlaethol
& Rhian A. Davies


Kate Danielson
 WJCB Director


Discussion and Questions


Any other business


Thank you to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available.

Cadeirydd: Lleucu Siencyn, Llenyddiaeth Cymru


Cefnogaeth: 
Deborah Keyser, Tŷ Cerdd & Caroline O’Neill, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Agenda

Croeso a Chyflwyniadau


Cyflwyniad i’r Weston Jerwood Creative Bursaries


Della Hill-Katso

Arweinydd Creadigol, Llenyddiaeth Cymru & Cyn-Gymrawd WJCB Kiddus Murrell
Cymrawd WJCB, Tŷ Cerdd
& Deborah Keyser


Kyle Stead
Cymrawd WJCB, RCTCBC
& Caroline O’Neill


Gavin Richards
Cymrawd WJCB, Theatr Genedlaethol
& Rhian A. Davies


Kate Danielson
WJCB Director


Trafodaeth a Chwestiynau


Unrhyw fater arall


Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021