Agenda 28.04.21 | 08:30

Cyngrair Diwylliant Cymru ・ Wales Cultural Alliance

 

Chair: Lis McClean


Agenda

 

The Cultural Contract

 

Please check your inbox for the joining link.

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting.

Cadeirydd: Lis McClean

 

Agenda

 

Y Contract Diwylliannol

 

Defnyddiwch y linc ymuno yn yr ebost os gwelwch yn dda.

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021