Agenda 14.04.21 | 08:30

The Road to Reopening

Chairs
Lou Miles-Payne, Creu Cymru & Ruth Fabby, Disability Arts Cymru

Agenda

Welcome and Introductions

The Road to Reopening –  A discussion around the easing of restrictions in Wales and what this means for the creative sector. 

Guest Speaker
Jacob Adams Head of Research and Campaigns, ATTITUDE IS EVERYTHING 

Unrhyw fater arall ・ Any other business

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Y Llwybr tuag at Ailagor

Cadeiryddion
Lou Miles-Payne, Creu Cymru & Ruth Fabby, Disability Arts Cymru

Agenda

Croeso a Chyflwyniadau

 Y Llwybr tuag at Ailagor – llacio cyfyngiadau yng Nghymru a’r hyn mae’n ei olygu i’r sector creadigol 

Siaradwr Gwadd
Jacob Adams – Pennaeth Ymchwil ac Ymgyrchoedd, AGWEDD YW POPETH

Unrhyw fater arall 

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021