Agenda 29.09.21 | 08:30

What next for What Next? Cymru

 

Chair: Leo thomson


Agenda

Welcome

What next for What Next? Cymru
Leo Thomson will chair a discussion on what next for What Next Cymru. Please come with your ideas for topics and speakers over the next while. We’ll also be talking about what the best format is for meetings, to make sure we meet in a collaborative and inclusive way into the future. What Next will be richer for everybody, the more people who feed into the discussion!

Space for sharing by attendees

Any other business

 

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Beth nesaf i Beth Nesaf? Cymru

 

Cadeirydd: Leo Thomson

 

Agenda

Croeso

Beth nesaf i Beth Nesaf? Cymru
Bydd Leo Thomson yn cadeirio trafodaeth ar beth nesaf i Beth Nesaf Cymru. Dewch gyda’ch syniadau ar gyfer pynciau a siaradwyr dros y cyfnod nesaf. Byddwn hefyd yn siarad am beth yw’r fformat gorau ar gyfer cyfarfodydd, er mwyn sicrhau ein bod yn cyfarfod mewn ffordd gydweithredol a chynhwysol i’r dyfodol. Gorau po fwyaf fydd yn bwydo i mewn i’r drafodaeth i wneud Beth Nesaf?yn brofiad mwy cyfoethog i bawb!

Siawns i rhannu 

Unrhyw fater arall 

 

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021