Agenda 30.06.21 | 08:30

Creative Industries Federation

Chair: Ruth Fabby
Agenda

Welcome and Introductions

Creative Industries Federation
Director of Policy & Programmes, Caroline Julian, talks about CIF’s current plans and ambitions for the UK’s CI sector, with a particular focus on the post-Brexit and post-Covid world.

Q&A

Any other business

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol

Cadeirydd: Ruth Fabby

Agenda

Croeso a Chyflwniadau

Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol
Cyfarwyddwr Polisi a Rhaglenni, Caroline Julian, yn sôn am gynlluniau ac uchelgeisiau cyfredol CIF ar gyfer sector diwydiannau creadigol y DU, gan ganolbwyntio’n benodol ar y byd ar ôl Brexit ac ar ôl Covid.

Holi ac Ateb

Unrhyw fater arall


Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021