Download What Next? Cymru’s full Senedd Manifesto in English here.
Lawrlwythwch Maniffesto Senedd llawn What Next? Cymru yma.

 1. Secure the health and sustainability of the creative sector as it will play a key role in the post-pandemic recovery and healing of our nation.
 2. Strengthen the cultural dimension throughout Welsh Government as this will fulfil more effectively and efficiently the government’s own societal and economic ambitions.
 3. Require all local authorities to act as conveners of arts and culture within their boundaries.
 4. Ensure the close involvement of the creative sector in the preparation and implementation of the new curriculum.
 5. Revive community bonds, tourism and international connections.
 1. Sicrhau iechyd a chynaladwyedd y sector greadigol gan y bydd yn chwarae
  rôl allweddol yn adferiad ac iachâd ein cenedl ar ôl y pandemig.
 2. Cryfhau’r dimensiwn diwylliannol ar draws Llywodraeth Cymru gan y bydd hyn yn cyflawni uchelgais gymdeithasol ac economaidd y llywodraeth ei hun yn fwy effeithiol ac effeithlon.
 3. Gofyn bod yr holl awdurdodau lleol yn ymddwyn fel cynllunwyr y celfyddydau a diwylliant oddi fewn i’w ffiniau.
 4. Sicrhau ymglymiad agos y sector greadigol wrth baratoi a gweithredu’r cwricwlwm newydd.
 5. Adfywio clymau cymunedol, twristiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.