Agenda 14.04.21 | 08:30

On Culture and Devolution

Chair:
Agenda

Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Ar ddiwylliant a datganoli

Cadeirydd:

Agenda

Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021