Funding available for events and conversations in your community Wales Cultural Alliance

The Wales Culture Alliance needs your help to spread the word about this opportunity. Time is short and we want to reach as many people as possible so we’d be grateful if you could add the opportunity to your social media channels.

Do you care about arts and cultures in Wales? Maybe you work in the arts, maybe you enjoy watching or taking part in creative activities? If so, we need your help.

The Wales Cultural Alliance are inviting proposals to hold funded events and conversations in your communities.

Cyllid ar gael i gynnal digwyddiadau a thrafodaethau yn eich gymuned Cyngrair Diwylliant Cymru

Mae Cynghrair Diwylliant Cymru angen eich help i ledaenu’r neges am gyfle newydd. Mae amser yn brin a hoffwn gyrraedd y nifer fwyaf o bobl sy’n bosib felly byddem yn ddiolchgar os gallwch rannu’r canlynol ar eich rhwydweithiau cymdeithasol.

 

Ydy’r celfyddydau a diwylliannau yng Nghymru’n bwysig i chi? Efallai eich bod chi’n gweithio gyda gweithgareddau creadigol neu’n mwynhau gwylio neu gymryd rhan ynddyn nhw? Os felly, mae angen eich help chi arnom ni.

Mae Cyngrair Diwylliant Cymru yn gwahodd cynigion i gynnal digwyddiadau wedi eu hariannu a sgyrsiau yn eich cymunedau.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021