When/Pryd: 08:30-09.30, Wednesday 7th November
Where/Ble: Arts Council of Wales, Bute Place, Cardiff Bay, CG10 5AL
Chair/Cadeirydd: David Alston

The purpose of What Next?

Broad aim: to find new ways of engaging with our audience and visitors: the ever-expanding millions who value and take part in the cultural work that happens day-in, day-out up and down this country.

Guiding star: to encourage the people of this country, as individuals and as communities, to see connections between the many different ways art and culture affect and enhance our lives; to urge everyone to register their endorsement of – and pleasure in – their art and culture, especially where these are under threat.

What Next? website and social media
• What Next? Cardiff website (agendas, members etc
• What Next? UK movement website
• Twitter: @WNCardiff and @whatnextculture #wnculture
Please note: We want everyone to feel free to ask questions and share their thoughts at What Next? meetings without worrying that they’ll be quoted elsewhere or out of context. It’s generally accepted that no-one reports on the meetings, tweets anything personal or identifiable, or shares any content without checking first with the contributor.
Beth Nesaf? – beth yw’r nod?

Nod bras: dod o hyd i ffyrdd newydd o ymgysylltu â’n cynulleidfa a’n hymwelwyr: y miliynau gynyddol sy’n gwerthfawrogi diwylliant ac yn cymryd rhan ynddo bob dydd ledled y wlad.

Seren arweiniol: annog ein pobl, yn unigolion a chymunedau, i weld cysylltiadau rhwng y llu o wahanol ffyrdd y mae celfyddyd a diwylliant yn effeithio ar ein bywyd a’i wella; annog pawb i gofrestru eu cymeradwyaeth o gelfyddyd a diwylliant, a’u pleser ynddynt, yn enwedig lle y maent dan fygythiad.

Gwefan a chyfryngau cymdeithasol
• Gwefan Beth Nesaf? Caerdydd (agendâu, aelodau ayb)
• Gwefan Beth Nesaf? Prydain
• Twitter @WNCardiff a @wnculture #wnculture
Dalier sylw: Rydym am i bawb deimlo’n rhydd i ofyn cwestiynau a rhannu eu syniadau mewn cyfarfodydd Beth Nesaf? heb orfod poeni y cânt eu dyfynnu mewn mannau eraill neu allan o gyd-destun. Ein disgwyliad cyffredinol yw nad oes neb yn adrodd am y gyfarfodydd neu’n trydaru unrhyw beth personol neu rannu unrhyw beth y gellir ei olrhain yn ôl i unigolyn neu’n rhannu unrhyw gynnwys heb wirio yn gyntaf gyda’r cyfrannwr gwreiddiol.

Agenda

 1. Croeso a chyflwyniadau / Welcome and introductions
 2. Becky Schutt, Consultant with Event talking about the commissioned feasibility study for a  National Gallery of Contemporary Art
 3. Creative Learning through the Arts Update
 4. Information sharing between the group
 5. Any other business

Forthcoming events & opportunities

 

Siaradwyr/pynciau y dyfodol | Future What Next? speakers/topics

Confirmed:

 • 14 November : Liara Barussi, Artistic Director, Jukeboxcollective
 • 21 November:  Professor Mark Barry, Metro and Me
 • 28 November : Implications of Brexit: David Hughes, Head of European Commission Brexit & Eluned Haf, Wales Arts International
 • Tbc: Uprising: James Ralph

Croesewir awgrymiadau / Suggestions welcome

 • Suggestion: Creative Industries Federation (Angie Dutton to approach)
 • Suggestion: OECD Evaluation
 • Suggestion: Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales  re Future Generations framework
 • Suggestion: Creative Wales, Chair (once appointed)
 • Suggestion: Creative Society
 • Suggestion: Sharon Heal, Director of the Museums Association is happy to attend a future What Next? meeting, to discuss the journey the MA has made to more equitable policies and practices across the four nations
 • Suggestion: Update on Music City and Culture Strategy Work (December).
 1.  Future What Next? meetings
 • 17/10 – 21/11 ACW, 14/11 Butetown Community Centre
 • 28/11 – 19/12 Welsh National Opera
 • 9/1/19 – 13/2/19 Creative Cardiff
 • 20/2/19 – 27/3/19 Chapter (27/3 or 3/4 St Fagans tbc)
 • 3/4/19 – 8/5/19 Ffotogallery 29 Castle St/ Angel Hotel
 • 15/5/19 –  19/6/18 British Council Wales
 • 26/6/19 –  31/7/18 G39